Dịch vụ và Hỗ trợ về Hải quan

Dịch vụ và Hỗ trợ về Hải quan

Chúng tôi là chuyên gia về các Giải Pháp Thông Quan dành riêng cho Quý Khách! DHL xử lý hàng triệu chứng từ hải quan mỗi ngày. Chúng tôi sử dụng nguồn nhân lực là các chuyên viên của nước sở tại để thấu hiểu sự đa dạng trong các quy định hải quan nhằm giúp cho những lô hàng được thông quan một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Gợi ý và Lời khuyên về Hải quan
Hải quan – một từ đơn giản – nhưng làm thế nào để định nghĩa nó trong mối quan hệ với việc kinh doanh của chúng ta? Hãy tìm hiểu xem DHL Express làm thế nào để thích nghi với các quy định hải quan và thông quan lô hàng của bạn.
Hải quan: hàng hoá bị hạn chế
Tuỳ thuộc vào luật lệ và quy định bản địa, việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số hàng hoá nhất định có thể bị hạn chế hoặc bị cấm. Cơ quan hải quan là nơi có nhiệm vụ thực thi những điều luật này.

Ngoài ra, mỗi cơ quan hải quan địa phương có quyền lực đặt ra các mức phí nhập khẩu và xuất khẩu tuỳ thuộc vào loại hình chuyến hàng được xử lý.
Hải quan: Vai trò của DHL
Xử lý vài triệu nhập liệu hải quan không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. DHL Express làm việc này hàng ngày cho khách hàng, do hãng đóng vai trò người môi giới thay mặt cho khách hàng.

Thông qua những dịch vụ tại địa phương mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng khắp mọi nơi, chúng tôi hiện là một trong những nhà môi giới thuế quan lớn nhất thế giới. Với vai trò này, chúng tôi cần đảm bảo rằng chứng từ hải quan của khách hàng luôn thích hợp và chính xác tại mọi thời điểm.

Một khi đã được kiểm tra kỹ lưỡng, thông tin chuyến hàng của bạn sẽ được chuyển cho cơ quan hải quan phù hợp. Cơ quan hải quan làm việc với chúng tôi để xúc tiến việc thông quan và chuyển phát hàng hoá của bạn nhanh chóng và hiệu quả.
Hải quan: Phân loại hàng hoá
DHL Express hợp thức hoá chứng từ và thông tin cho mỗi một chuyến hàng. Chuyến hàng sẽ không được thông quan trừ phi chứng từ hoàn toàn chính xác và hoàn thiện đầy đủ.

Một số mặt hàng nhất định gửi bằng DHL Express được định nghĩa là hàng hoá và được ấn định “mã hàng hoá”. Việc phân loại này áp dụng cho bất kỳ hàng hoá nào được gửi đi và mã số là một quy định được định nghĩa trước của hải quan.

Mã hàng hoá là thông tin rất cần thiết khi đệ trình hàng hoá lên cơ quan hải quan

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến