Hướng dẫn gửi hàng hoá nguy hiểm

Hướng dẫn gửi hàng hoá nguy hiểm

DHL Express có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuyên chở Hàng hoá Nguy hiểm đã được chấp thuận. Tìm hiểu thêm về các điều kiện và quy định để đảm bảo rằng các chuyến hàng của bạn hoàn toàn phù hợp.
Gửi hàng hoá nguy hiểm
DHL là nhà chuyên chở có uy tín các loại Hàng hoá Nguy hiểm, và với tư cách một công ty hàng đầu về giao nhận vận chuyển, DHL Express tuân thủ các quy định sau:
Quy định IATA đối với vận tải hàng không, áp dụng cho tất cả các quốc gia tham gia quy định ICAO và bất kỳ hãng hàng không nào theo quy định IATA
Quy định ADR đối với vận tải đường bộ, áp dụng cho tất cả các quốc gia chấp nhận quy ước ADR vào luật pháp và bổ sung trong Châu Âu, các chỉ thị của EU về việc vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm (Cố vấn An toàn về Hàng hoá Nguy hiểm)
Người gửi chịu trách nhiệm xác nhận nếu chuyến hàng nguy hiểm của họ được chuyên chở tới điểm đến bằng đường không hoặc đường bộ và chuẩn bị chuyến hàng một cách thích hợp
Các điều kiện để gửi hàng
Vật liệu bị cấm:
Chất thải Hàng hoá Nguy hiểm
Đạn dược
Được chấp nhận bởi:
Loại hình Hàng hoá và Dịch vụ được sử dụng
Mạng lưới DHL chịu ảnh hưởng: các hạn chế của quốc gia/địa phương và hạn chế của nhà điều hành
Sự phê chuẩn của Khách hàng: Chỉ những Hàng hoá Nguy hiểm được gửi từ khách hàng được phê chuẩn mới được chấp thuận.
Chuyến hàng Hàng hoá Nguy hiểm phải được chuẩn bị tương ứng với Các Quy định về Hàng hoá Nguy hiểm chẳng hạn như là IATA/ICAO:
Được đóng gói, đánh dấu và dán nhãn đúng quy cách
Hoàn tất các chứng từ được yêu cầu: Một Bản kê khai của Người gửi cho Hàng hoá Nguy hiểm, nếu được áp dụng, phải được ký bởi riêng người gửi và kèm theo chuyến hàng
Phải tuân thủ mọi khác biệt của nhà điều hành và mỗi quốc gia
Phê duyệt lưu thông: Chỉ những Hàng hoá Nguy hiểm đã được đăng ký và chấp thuận bởi DHL Express trước khi nhận hàng mới được chấp nhận.
Liên hệ Chuyên gia Hàng hoá Nguy hiểm của DHL
Nếu bạn muốn gửi hàng qua DHL Express, nhất thiết nên liên hệ một chuyên gia về Hàng hoá Nguy hiểm. Với bề dày kinh nghiệm chuyên chở tất cả các loại hình Hàng hoá Nguy hiểm, DHL Express có vị thế hoàn hảo để cung cấp cho bạn những tư vấn chuyên nghiệp.

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến